Beamix mortel alles in 1 840 grijs 10 kg

12.
49
Per kg € 1.25
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De Alles-in-1 mortel (10 kilogram) doet wat 'ie zegt: alles-in-1. Maar wat is alles? Gebruik ondermeer voor het metselen van zuigende en niet-zuigende stenen, het metselen van glazen bouwstenen, het voegen van metselwerk, stucen, enzovoort.

  Specificaties

  Product
  Productsoort Mortel
  Productnummer 376722
  Gewicht product 10000 gr
  Type(nummer) Alles in 1
  Merk Weber Beamix
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Kleur Grijs
  Kleurfamilie Grijs
  Lijn Diversen
  BENOR keurmerk Nee
  ATG keurmerk Nee
  CE keurmerk Ja
  Declaration of performance Ja
  KOMO keurmerk Nee
  Materiaal van doeloppervlak Metselwerk, Bakstenen, Kalkzandstenen
  Sterkteklasse CT C14-F3
  Materiaal Cement
  Type Metselmortel
  Afwerking Gehard
  Gebruik
  Bewaarinstructies Houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum (zie verpakking) indien droog opgeslagen in originele en gesloten verpakking.
  Droogtijd 336.0 uur
  Beoogd gebruik Dragend metselwerk, Niet-dragend metselwerk
  Toepassingsgebied Buiten, Binnen
  Verwerkingstijd 2.0 min
  Min. voegbreedte 10.0 mm
  Max. voegbreedte 20.0 mm
  Technische kenmerken
  Vuurbestendig Nee
  Mengverhouding Verschillend per toepassing
  Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
  Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken