GAMMA Extra Dekkend lak zijdeglans wit 250 ml

9.
00
Per Liter € 36.00
Wat is je oppervlakte?
m2
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur: Wit
  • Glansgraad: Zijdeglans
  • Basis: Solventgedragen
  • Droogtijd: 3 uur
  • Overschilderbaar na: 20 uur

De lak van GAMMA geeft je ramen, deuren en meubelen niet alleen een zijdeglans touch in de kleur wit (250 ml), maar is ook extra dekkend. De zijdeglans lak is verkrijgbaar in verschillende kleuren, solventgedragen en uitermate geschikt voor je indoor én outdoor verfklussen. Tip: ideaal om hout te beschilderen. Ook bruikbaar voor het beschilderen van MDF, metalen en kunststof. Goed om te weten: lakken kan je met een borstel of een lakroller. Eveneens te koop in onze webshop. Handig, hé?

Specificaties

Product
Productsoort Lak
Productnummer 365819
Type(nummer) Extra dekkend zijdeglans
Merk GAMMA
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Wit
Kleurfamilie Wit
Kleurnummer 710
Lijn Extra dekkend
Type Lak
Glansgraad Zijdeglans
RGB-waarde 255-255-255
Verpakking Blik
Gebruik
Rendement per verpakking 4.0 m²
Rendement per liter 16.0 m²/L
Basis Solventgedragen
Beoogd gebruik Bestaande verflagen, Ramen en deuren, Meubelen
Overschilderbaar na 20.0 uur
Materiaal van doeloppervlak Hout, MDF, Kunststof, Metaal
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Minimale verwerkingstemperatuur 8.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Verwerkingsmethode Roller, Borstel
Technische kenmerken
Roestwerend Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken