HG krachtreiniger tegels 1 l

10.
95
Per Liter € 10.95
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassing: Keramische tegels
  • Dispenser type: Fles

HG tegels remover is een krachtreiniger die vet, aangekoekt vuil en alle beschermfilms van vloertegels en plavuizen verwijdert. Snel en gemakkelijk te gebruiken.

Specificaties

Product
Productnummer 412024
Gewicht product 1130 gr
Hoogte product 20.0 cm
Lengte product 9.5 cm
Breedte product 9.5 cm
Merk HG
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Tegelreiniger
Gebruik
Dispenser type Fles
Toepassing Keramische tegels
Technische kenmerken
Schurend Niet-schurend
Substantie Vloeistof
Accessoires
Reservevulling Nee
Remaining
Product bevat houdbaarheid Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken