Turtle Wax all metal polish 300 ml

7.
99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Wax

De Turtle Wax All Metal Polish herstelt metaal en chroom oppervlakken. Verwijdert roest en maakt uitlaten en roof racks weer glimmend. Verwijdert oxidatie waardoor er een beschermende barrière achterblijft.

Specificaties

Product
Productnummer 550747
Merk Turtle Wax
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Wax
Materiaal van doeloppervlak Metaal, Chroom
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Turtle wax shampoo plus TW99P 1,5 L
€ 8.29
product-cross-sell
Protecton polijstspons met handgreep
€ 4.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken