Wynn's dieselbehandeling plus 51663 325 ml

(1 klantreviews)
11.
99
Per Liter € 36.89
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Behandeling dieselmotor

Wynn's 51663 Diesel Plus 325ml verbetert de eigenschappen van dieselbrandstof en optimaliseert de verbranding ervan in de motor. Het additief aan dieselbrandstof vermindert overmatige zwarte rookvorming en vermijdt de vorming van roest en corrosie in het brandstofsysteem. Dit maakt koud starten van de motor makkelijker. Daarnaast reinigt dit dieseladditief de brandstofpomp en verstuivers waardoor de werking hiervan verbetert. De Wynn?s 51663 Diesel Plus 325ml is de oplossing voor slecht startende dieselmotoren. Door de brandstoftank voorafgaand aan de tankbeurt te vullen met het product, werkt de motor zo?n 2.000 tot 4.000 kilometer weer optimaal.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Brandstoftoevoeging
Productnummer 326812
Type(nummer) 51663
Merk Wynn's
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Behandeling dieselmotor
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Alle organen. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P405: Achter slot bewaren.
Reviews worden geladen

Recent bekeken