Dakisolatie aanbrengen met flensdekens

Flensdekens plaatsen als dakisolatie

2 stemmen

Klusniveau: Moeilijk

Benodigheden

De voordelen van dakisolatie zijn legio. Zo zorgt een goede isolatie voor een forse besparing op de energierekening, want door een slecht geïsoleerd dak kan tot een kwart van de warmte binnenshuis verloren gaan. Dakisolatie houdt niet enkel de koude buiten in de winter, maar houdt ook de hitte buiten in de zomer. Bovendien zorgt dakisolatie voor een aangenamere akoestiek in huis.

Reden te meer om je dak te isoleren, zijn de premies die zowel de Vlaamse overheid als de Vlaamse distributiebeheerders (energieleveranciers) toekennen in het kader van energiebesparende maatregelen. Een compleet overzicht met netbeheerder vind je op www.energiesparen.be
 

1.

Wijze van isoleren

Een hellend dak kan je isoleren aan de binnen- of buitenkant van het dakbeschot. In theorie is de beste plaats de buitenzijde. Het dakbeschot zit dan aan de warme kant, waardoor het niet wordt blootgesteld aan condens of te grote temperatuurschommelingen. Dit is uiteraard vooral praktisch bij nieuwbouw.

Bij bestaande woningen wordt meestal geïsoleerd aan de binnenzijde omdat dit gemakkelijker en goedkoper is. In dat geval moeten de dakpannen immers niet worden verwijderd om de isolatie te kunnen plaatsen.

2.

Isolatiemateriaal kiezen

Meestal wordt voor dakisolatie minerale wol gebruikt, nl. glaswol of steenwol, omdat dit materiaal tevens akoestisch isoleert. Gebruik minstens 12 cm dikke minerale wol, zeker als je voor de premie in aanmerking wil komen.

Je kan hellende daken isoleren met flensdekens die al van een dampdichte laag (alukraft) zijn voorzien, of met niet-beklede halfstijve isolatieplaten waartegen een afzonderlijk lucht-/dampscherm wordt geplaatst.

tip!

Veiligheid

Draag tijdens het aanbrengen van dakisolatie beschermende kledij, veiligheidsbril, handschoenen en adembescherming.

3.

Dampremmende laag verwijderen

Vooraleer je het isolatiemateriaal aanbrengt, moet je wel altijd controleren of er zich onder de dakpannen of op het dakbeschot geen dampremmende laag bevindt, zoals een plastic folie of bitumenpapier.

Als je van binnenuit wil isoleren, moet je de dampdichte laag (en dus eerst de dakpannen) verwijderen. Doe je dat niet, dan kan dit tot condensproblemen leiden tussen het isolatiemateriaal en het beschot.

4.

Rol de dekens uit

Rol de dekens uit tussen de kepers, en werk daarbij van boven naar beneden.

5.

Niet de dekens vast

Niet de dekens op de zichtzijde vast om koudebruggen te vermijden, nooit op de zijkant van de draagstructuur. De alukraftbekleding moet altijd naar onderen gericht zijn. Let erop dat de alukraftlaag goed aansluit.

6.

Kleef de overlappingen

Kleef de overlappingen van de flensdekens zorgvuldig af met tape. 

Dit heb je nodig

  • Materialen (2)  • Gereedschappen (5)


Eerder bekeken

Er is nog niets zichtbaar omdat je nog geen producten hebt bekeken.