Aquaplan kelder-epoxy 4 L

(8 klantreviews)
104.
00
Per Liter € 26.00
Wat is je oppervlakte?
m2
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur:Gebroken wit
  • Basis:Kunsthars

Een tweecomponenten epoxycoating om keldermuren of andere ondergrondse constructies uit bakstenen of met cementbezetting waterdicht te maken.

Specificaties

Product
Productsoort Kelder-epoxy
Productnummer 025951
Gewicht product 5412 gr
Hoogte product 29.5 cm
Lengte product 17.0 cm
Breedte product 17.0 cm
Type(nummer) null
Merk Aquaplan
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Gebroken wit
Kleurfamilie Wit
Lijn Waterdichte keldercoating
Verpakking Blik
Glansgraad Halfglans
Type Coating
Gebruik
Rendement per liter 4.0 m²/L
Rendement per verpakking 16.0 m²
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Droogtijd 1.0 uur
Verwerkingsmethode Roller, Borstel
Overschilderbaar na 8.0 uur
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Basis Kunsthars
Hittebestendig Nee
Materiaal van doeloppervlak Steen
Beoogd gebruik Vochtige ruimtes, Muren
Technische kenmerken
Roestwerend Nee
Substantie Vloeistof
Bescherming in jaren >10 jaar
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken