Sierbestrating accessoires

146 resultaten
Bekijk de TOP 10

Sierbestrating accessoires kopen bij GAMMA

Jouw terras is de ideale plek om te genieten, liefst met zo weinig mogelijk onderhoud. Daarom heb je degelijke, esthetisch afgewerkte afvoergoten nodig die jouw hemelwater en kuiswater heel snel doen afvloeien.

Vijf slimme toepassingen voor waterafvoer

Afvoergoten
Afvoergoten zijn roosters die perfect in lijn zijn met de keuze van jouw tegels.

• Afvoerputten
Afvoerputten kunnen smal zijn, waardoor ze esthetisch verborgen zitten langsheen jouw terras.

• Infiltratie
Met infiltratie kan je het afvalwater zuiveren vooraleer het afvloeit. Zo kan je bijvoorbeeld regenwaterbuffers en infiltratieputten installeren.

Gras- en grinddallen
Gras- en grinddallen zijn een perfecte, haast verborgen buitenverharding in jouw gras.

• Put- en tegeldeksels
Met klinker- en tegeldeksels kan je klinkers en tegels van jouw terras haast onzichtbaar afdekken. Een mooi esthetisch concept.

Sierschors en grind
Water sijpelt langzaam doorheen sierschors. Ideaal om jouw planten te beschermen tegen onkruid en te voorzien van grondvocht. Ook grind is een ideale grondlaag voor een vlotte drainage.

Alles voor terrasafwatering

Voor de afwatering van jouw terras heb je het volgende nodig:

- Fijn, wit zand

- Cement

- Afvoergoten en drainagebuizen

- Spade

- Waterpas

Recent bekeken