Rubson Funderingen 5 l

47.
99
Per Liter € 9.60
Wat is je oppervlakte?
m2
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur:Zwart
  • Basis:Bitumen

Rubson maakt coatings, kitten en schuim onder hetzelfde mom: elk product overwint vocht! Afhankelijk van de functie, het materiaal en de ondergrond kies je voor een van de vele producten uit het ruime gamma. Rubson Funderingen (5 liter) is een waterdichte bescherming van alle materialen in de grond, zowel in je huis als tuin.

Specificaties

Product
Productnummer 390482
Gewicht product 6 gr
Hoogte product 23.4 cm
Lengte product 20.3 cm
Breedte product 19.1 cm
Merk Rubson
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Zwart
Kleurfamilie Zwart
Verpakking Emmer
Glansgraad Mat
Type Coating
Gebruik
Rendement per verpakking 24.0 m²
Binnen/buitengebruik Buiten
Beoogd gebruik Vloeren
Hittebestendig Nee
Rendement per liter 0.83 m²/L
Maximale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Minimale verwerkingstemperatuur 35.0 °C
Basis Bitumen
Overschilderbaar na 24.0 uur
Materiaal van doeloppervlak Beton, Steen, Metaal, Hout, Bitumen
Verwerkingsmethode Roller, Borstel
Technische kenmerken
Substantie Vloeistof
Roestwerend Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken