Actievoorwaarden Histor Kleurbedenktijd

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Histor Kleurbedenktijd. De actie wordt aangeboden door PPG Coatings Nederland B.V., statutair gevestigd te Uithoorn (KvK nummer 33130510) ("PPG"). De voorwaarden zijn raadpleegbaar via www.histor.be/kleurbedenktijd.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Door deelname aan de actie gaan de deelnemers akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 2. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt ter uitvoering van de actie en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 2 - Actie

 1. Wanneer u de kleur van een Histor lak of muurverf gekocht in één aankoop niet mooi vindt, kunt u hetzelfde type Histor product (lak of muurverf) in een andere kleur aanschaffen om de oorspronkelijke kleur te vervangen. U kunt in dit geval het aankoopbedrag van deze vervangende aankoop terugkrijgen.
 2. De actie is geldig op het gehele Histor assortiment m.u.v. grondverf, voorstrijk en 0,25L verpakkingen (‘Testers’).
 3. Maximaal 250 euro wordt vergoed per inzending (verkoopprijs incl. btw).
 4. Het aankoopbedrag van de tweede aankoop wordt uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van een correct ingevuld Kleurbedenktijd-formulier op de eurorekening gestort van een in Belgie gevestigde bank van deelnemer.

Artikel 3 - Deelname

 1. Op de volgende manier kun u uw geld terugkrijgen:
  1.1. Bewaar de bon van uw eerste aankoop.
  1.2. Koop binnen 30 dagen na de eerste aankoop een vervangende kleur van hetzelfde type Histor product (lak of muurverf) in dezelfde hoeveelheid of minder. Bewaar de bon goed.
  1.3. Schilder met de nieuwe kleur ongeveer de helft over van het schilderwerk waarvan u de kleur wilt aanpassen. Maak een foto van het schilderwerk waarop duidelijk beide kleuren te zien zijn.
  1.4. Vul het Kleurbedenktijd-formulier volledig in op www.histor.be/kleurbedenktijd en verzend dit online, met foto’s van de 2 aankoopbonnen en het schilderwerk. Het Kleurbedenktijd-formulier moet binnen 60 dagen na de eerste aankoop ontvangen zijn.
 2. De eerste aankoop dient voor 31-12-2021 gedaan te zijn.
 3. Het oorspronkelijke product mag niet teruggebracht worden naar de winkel.
 4. Maximaal 1 inzending per huishouden.
 5. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn op het moment van deelname aan de actie.
 6. De opslag of vernietiging van ongebruikte verf is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 7. Alleen leesbare, volledige, onbeschadigde, originele, officiële en onvervalste Kleurbedenktijd-formulieren, bonnetjes en foto’s worden in behandeling genomen.
 8. Verkeerd geadresseerde of te laat verstuurde Kleurbedenktijd- formulieren, bonnetjes of foto’s worden niet in behandeling genomen.
 9. Deelnemer gaat akkoord dat geüploade foto’s van het schilderwerk door PPG mogen worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. PPG mag op elk moment, zonder enige opgaaf van reden, de actievoorwaarden aanpassen of stopzetten zonder iemand hierover vooraf te informeren. PPG behoudt zich het recht voor om inzendingen of deelnemers die niet voldoen aan de actievoorwaarden of die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen uit te sluiten.
 2. PPG of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die op enige wijze verband houdt met de actie. Dit omvat ook enige aanvullende uitgaven die de deelnemer eventueel maakt in verband met de deelname aan de actie.
 3. Aan eventuele druk- en zet fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. PPG’s beslissing over de afhandeling van iedere kleurbedenktijd aanvraag is definitief en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 5 - Contact

 1. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de actie of over de website kunt u een email sturen naar info@histor.be. PPG zal uw vraag, opmerking of klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
 2. Deelnemer stemt er mee in door PPG telefonisch of per email benaderd te kunnen worden voor een kort interview over Kleurbedenktijd. Deelnemer mag uiteraard te allen tijde zelf beslissen om aan een dergelijk interview mee te werken.

Recent bekeken