Ambi Pur Car navulling luchtverfrisser waterval van frisheid

€ 6.99
3.
49
Aanbieding t/m 31-12-2020
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Duur werking: 70 dagen

De Ambi Pur Auto Luchtverfrisser 'Aqua' NV is een navulverpakking waarmee je jouw auto opnieuw fris laat ruiken. De navuller met aquageur past in de oorspronkelijke houder van jouw Ambi pur-luchtverfrisser. Met de clip bevestig je de navulverpakking stevig op het ventilatierooster. De Ambi Pur Auto Luchtverfrisser 'Aqua' NV is een van de veel verschillende geuren uit het assortiment van Ambi Pur. Met een navulverpakking rij je tot wel 70 dagen zorgeloos in een frisse auto rond. Dankzij het vloeibare parfum van de Ambi Pur Auto Luchtverfrisser 'Aqua' NV ruikt jouw auto fris en aangenaam.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Luchtverfrisser
Productnummer 596038
Merk Ambi pur
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleurfamilie Transparant
Geurtype Waterval van frisheid
Type Navulling luchtverfrisser
Gebruik
Navulbaar Nee
Duur werking 70.0 dagen
Bevestiging Klemmen
Technische kenmerken
Structuur van luchtverfrisser Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken