Aquaplan Lek-dicht onmiddelijke waterdichting 4 l

101.
00
Per Liter € 25.25
Wat is je oppervlakte?
m2
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Basis: Acrylaathars
  • Geschikt voor: Dak

Scheuroverbruggende elastische waterdichte reparatie- en/of renovatielaag voor nagenoeg iedere ondergrond en onder alle weersomstandigheden.

Specificaties

Product
Productsoort Lek-Dicht
Productnummer 172757
Gewicht product 5320 gr
Hoogte product 22.0 cm
Lengte product 18.0 cm
Breedte product 18.0 cm
Merk Aquaplan
Ecocheque Nee
Algemeen
Geurloos Nee
Materiaal van doeloppervlak Metaal, Lood, Zink
Met oplosmiddel Nee
Type Coating
Kleurfamilie Grijs
Gebruik
Droogtijd 3.0 uur
Geschikt voor Dak
Verwerkingsmethode Roller, Borstel
Technische kenmerken
Rendement per verpakking 3.5 m²
Maximale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Minimale verwerkingstemperatuur 50.0 °C
Basis Acrylaathars
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P241: Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken