Aquaplan mortelverbeteraar wit 5 L

17.
85
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassingsgebied: Binnen, Buiten
  • Materiaal van doeloppervlak: Cellenbeton

De mortelverbeteraar van Aquaplan in de kleur wit (5 liter) vermindert de ontmenging van je mortel, wat niet alleen de verwerkbaarheid bevordert maar ook de weerstand tegen vorst en dooi verbetert.

Specificaties

Product
Productnummer 538039
Gewicht product 5000 gr
Hoogte product 24.2 cm
Lengte product 16.0 cm
Breedte product 19.5 cm
Merk Aquaplan
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleurfamilie Wit
Lijn Morteladditieven
KOMO keurmerk Nee
Materiaal Cement
Type afdichtingsproduct Overige vulmiddelen
Type Mortelverbeteraar
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak Cellenbeton
Toepassingsgebied Buiten, Binnen
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Vochtbestendig Ja
Technische kenmerken
Overschilderbaar Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
GAMMA rivierzand 0/2 25 kg
€ 1.65
product-cross-sell
GAMMA cement 25 kg
€ 4.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken