Beamix betonmortel grijs 18 kg

11.
99
Per kg € 0.67
Aanbieding t/m 30-09-2021
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

1 Pallet = 12 zakken

De lichtgewicht betonmortel (18 kilogram) van Beamix is 30% lichter dan normaal beton maar wel even sterk en daardoor comfortabel verwerkbaar.

Specificaties

Product
Productsoort Betonmortel
Productnummer 232770
Gewicht product 18000 gr
Merk Beamix
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleurfamilie Grijs
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
Beoogd gebruik Zwaluwstaartplaten, Daken, Funderingen, Vloeren
Type Betonmortel
Gebruik
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Droogtijd 48.0 uur
Verwerkingstijd 120.0 min
Technische kenmerken
Snelhardend Nee
Lichtgewicht Ja
Sterkteklasse LC25/28
Grootste korrelmaat 8.0 mm
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Vorstbestendig Ja
Rendement per kilogram 0.67 l/kg
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
GAMMA mixer 80 mm
€ 8.55
product-cross-sell
Flexibele emmer 26 L zwart
€ 7.99
product-cross-sell
Suki mortelmenger Master 90 mm
€ 12.79
product-cross-sell
Weber egalisatie 20 kg
€ 24.99
product-cross-sell
Weber vloer primer 2,5 l
€ 16.19
product-cross-sell
Weber vloeibaar zandcement 20 kg
€ 9.99
product-cross-sell
Weber zandcement super sterk 20 kg
€ 6.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken