Beamix Vloer cement 730 grijs 5 kg

6.
15
Per kg € 1.23
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Binnen en buitenshuis een vloer smeren

Het zandcement (5 kilogram) van Beamix is een kant-en-klare droge mortel voor het traditioneel smeren van dekvloeren of het leggen van tegels. Het zandcement is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder 730 eco.

Specificaties

Product
Productsoort Cement
Productnummer 088453
Gewicht product 5000 gr
Type(nummer) null
Merk Weber Beamix
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Grijs
Kleurfamilie Grijs
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
CE keurmerk Ja
KOMO keurmerk Ja
Materiaal van doeloppervlak Kasseien
Sterkteklasse CT-C20-F4
Materiaal Cement
Type Metselmortel
Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
Gebruik
Droogtijd 21.0 uur
Beoogd gebruik Niet-dragend metselwerk
Toepassingsgebied Buiten, Binnen
Verwerkingstijd 120.0 min
Min. voegbreedte 0.0 mm
Max. voegbreedte 0.0 mm
Technische kenmerken
Vuurbestendig Nee
Mengverhouding 1,8L water bij 20 kg mortel
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen DANGER
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken