4.
49
Per kg € 0.36
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten
In welke winkel te koop?

Productomschrijving

1 Pallet = 48 zakken

Geen
Bij GAMMA vind je verschillende soorten cement en mortel zoals deze cement (12, 5 kilogram) van Coeck. De cement behoort tot de klasse CEM II.

Vaak samen gekocht

GAMMA rivierzand 0/2 25 kg
Uitstekend beoordeeld
21 klantreviews
Bij GAMMA vind je verschillende soorten zand om in te spelen of mee aan de slag te gaan zoals dit rivierzand. Bij GAMMA vind je verschillende soorten zand om in te spelen of mee aan de slag te gaan zoals dit...
2.
39
.
Bekijk alles in rivierzand

Specificaties

Product
Productnummer 483740
EAN 5411382817905
Gewicht product 12.500 gr
Merk Geen
Algemeen
Soort cement Portland cement
BENOR keurmerk Ja
CE keurmerk Ja
Kant-en-klaar Nee
KOMO keurmerk Ja
Sterkteklasse 32.5
Materiaal Cement
Houdbaarheid na productiedatum 12 Maanden
Type Cement
Gebruik
Droogtijd 24 uur
Toepassing Metselen
Beoogd gebruik Voegmortel Stabilisé Beton Metselmortel
Toepassingsgebied Buiten Binnen
Verwerkingstijd 60 min
Technische kenmerken
Snelhardend Nee
Etiketinformatie
Gevaren­pictogrammen
Signaalwoord Gevaar
Gevaren­aanduidingen H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgs­maatregelen Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304+P340

Klantreviews

Reviews worden geladen

Recent bekeken