Compo barrière insect spray 1 L

€ 17.19
8.
59
Aanbieding t/m 31-12-2021
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Insectenbestrijding

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Specificaties

Product
Productnummer 569780
Merk COMPO
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Insectenbestrijding
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken