Forever Products black varnish 5 L

24.
99
Per Liter € 5.00
Wat is je oppervlakte?
m2
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur:Zwart
  • Basis:Solventgedragen

De Forever Products black varnish is een roestwerende, zwarte verf, geschikt voor op ijzer. Deze watergedragen verf is vochtisolerend en waterafstotend.

Specificaties

Product
Productsoort Lak
Productnummer 141559
Merk Forever Products
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Zwart
Kleurfamilie Zwart
Lijn Black Varnish
Type Waterafstotend product
Afwerking Transparant
Glansgraad Halfglans
Gebruik
Rendement per liter 10.0 m²/L
Rendement per verpakking 50.0 m²
Binnen/buitengebruik Buiten
Beoogd gebruik Terras, Schuttingen, Gevelbetimmeringen, Tuinhuizen
Basis Solventgedragen
Minimale verwerkingstemperatuur 15.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Verpakking Fles
Droogtijd 2.0 uur
Verwerkingsmethode Borstel
Overschilderbaar na 12.0 uur
Technische kenmerken
Substantie Vloeistof
Vochtregulerende werking Ja
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Alle organen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
GAMMA cement 25 kg
€ 4.99
product-cross-sell
GAMMA muurverfborstel plat 70 mm
€ 4.99
product-cross-sell
GAMMA blokborstel muurverf 4x14 cm
€ 6.99
product-cross-sell
GAMMA blokborstel muurverf 3x12 cm
€ 5.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken