GAMMA lak extra dekkend zijdeglans forel 250 ml

9.
00
Per Liter € 36.00
Wat is je oppervlakte?
m2
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur: Forel
  • Glansgraad: Zijdeglans
  • Basis: Solventgedragen
  • Droogtijd: 3 uur
  • Overschilderbaar na: 20 uur

Duurzame solventgedragen zijdeglanslak met een uitstekende dekkracht. Door uitstekende vloeiing is de lak zeer gemakkelijk te verwerken. Voor een duurzame bescherming van houtwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, maar ook voor metaal en harde kunststoffen . De lak is kras- en stootvast en zowel binnen als buiten te gebruiken.

Specificaties

Product
Productsoort Lak
Productnummer 366312
Type(nummer) Extra dekkend zijdeglans
Merk GAMMA
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Forel
Kleurnummer 7119
Lijn Extra dekkend
Type Lak
Glansgraad Zijdeglans
RGB-waarde 209-200-181
Verpakking Blik
Kleurfamilie Bruin
Gebruik
Rendement per verpakking 4.0 m²
Rendement per liter 16.0 m²/L
Basis Solventgedragen
Beoogd gebruik Ramen en deuren, Bestaande verflagen, Meubelen
Overschilderbaar na 20.0 uur
Materiaal van doeloppervlak Kunststof, Metaal, Hout, MDF
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Minimale verwerkingstemperatuur 8.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Verwerkingsmethode Roller, Borstel
Technische kenmerken
Roestwerend Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken