GAMMA lak hoogglans wit 2,5 L

28.
50
Per Liter € 11.40
Wat is je oppervlakte?
m2
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur: Wit
  • Glansgraad: Hoogglans
  • Basis: Solventgedragen
  • Droogtijd: 3 uur
  • Overschilderbaar na: 20 uur

GAMMA Hoogglans is een lak op solventbasis. De lak is geschikt voor decoratieve toepassingen binnenshuis op zowel hout, metaal als kunststof. De lak kan worden aangebracht met een verfborstel of een roller. Kies voor een goede prijs-kwaliteit met deze lak van GAMMA.

Specificaties

Product
Productsoort Lak
Productnummer 365846
Type(nummer) Hoogglans
Merk GAMMA
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Wit
Kleurfamilie Wit
Kleurnummer G710
Type Lak
Glansgraad Hoogglans
RGB-waarde 255-255-255
Verpakking Blik
Gebruik
Rendement per verpakking 35.0 m²
Rendement per liter 14.0 m²/L
Basis Solventgedragen
Droogtijd 3.0 uur
Beoogd gebruik Ramen en deuren, Meubelen, Bestaande verflagen
Overschilderbaar na 20.0 uur
Materiaal van doeloppervlak MDF, Kunststof, Metaal, Hout
Binnen/buitengebruik Binnen
Minimale verwerkingstemperatuur 8.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Verwerkingsmethode Roller, Borstel
Technische kenmerken
Roestwerend Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
GAMMA muurverfroller met beugel 18 cm 2 stuks
€ 7.99
product-cross-sell
GAMMA lakroller universeel 10 cm 5 stuks
€ 6.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken