HG roestoplosser 500 ml

(1 klantreviews)
8.
59
Per Liter € 17.18
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Roestoplosser
  • Toepassing: Metaal

Deze roestoplosser lost roest op door eenvoudigweg te dompelen of te kwasten. Geschikt voor alle materialen die aangetast zijn door roest. Goed om te weten: HG doet wat het belooft. Het Nederlandse merk heeft een reinigingsproduct of spray voor elke klus, van je keuken tot je tuin. Ontdek het ruime assortiment in de webshop van GAMMA.

Specificaties

Product
Productsoort Roestoplosser
Productnummer 250922
Gewicht product 780 gr
Hoogte product 20.9 cm
Lengte product 6.7 cm
Breedte product 6.7 cm
Merk HG
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Roestoplosser
Gebruik
Toepassing Metaal
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen DANGER
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
HG roestvlekkenverwijderaar 500 ml
€ 15.95
product-cross-sell
HG snelreiniger roestvrijstaal keuken 300 ml
€ 6.59
product-cross-sell
GAMMA staalwolproppen extra fijn 30 gram 4 stuks
€ 2.29
product-cross-sell
HG kachelzwart 250 ml
€ 21.09
product-cross-sell
GAMMA bougieborstel messing
€ 2.19
product-cross-sell
GAMMA draadborstel staal 3 rijen
€ 1.99
product-cross-sell
HG krachtafbijter verf 750 ml
€ 15.49
Reviews worden geladen

Recent bekeken