HG vloeibare ontstopper 1 l

5.
49
Per Liter € 7.32
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassingsgebied: Keuken
  • Vorm: Vloeistof

Ontstop je afvoer veilig met HG sanitair vloeibare ontstopper. Het product is gebruiksklaar is, waardoor er veel minder kans op spatten is. Bovendien kan de verstopping nooit verergeren, wat bij poeder- of korrelproducten wel kan gebeuren. Vanzelfsprekend worden je leidingen niet aangetast.

Specificaties

Product
Productsoort Vloeibare ontstopper
Productnummer 391461
Merk HG
Ecocheque Nee
Algemeen
Vorm Vloeistof
Type Ontstopper
Gebruik
Klaar voor gebruik Ja
Toepassingsgebied Keuken
Technische kenmerken
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken