19.
99
Met GAMMAplus
Nee tegen BTW vanaf €20
Nee tegen BTW vanaf €20 met je GAMMAplus kaart
Bekijk alle producten uit deze actie.

Als je de GAMMAplus kaart nog niet hebt kan je tijdens het afrekenen deze meteen aanvragen om de korting niet mis te lopen.
Promo alleen vandaag nog geldig
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Wees voorzichtig met het gebruik van biocides. Lees voor elk gebruik steeds het etiket alsook de productgegevens.

KB
KB multisect (200 ml) beschermt je sierplanten drie tot weken lang tegen hardnekkige insecten zoals bladluizen, wolluizen, witte vliegen, rupsen en tripsen. Gebruik vanaf maart tot oktober, zichtbaar resultaat na 24 uur. Werkt best wanneer het niet regent of vriest. Tip: wees voorzichtig met het gebruik van biocides. Lees het etiket en de productgegevens voor elk gebruik. Nog een tip: deze biocide is ook erg doeltreffend tegen buxusmotten en buxusrupsen. Erkenningsnummer: 9663G/B Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Lees meer

Specificaties

Product
Productnummer 361804
EAN 5411463106058
Gewicht product 200 gr
Hoogte product 18 cm
Lengte product 4,5 cm
Breedte product 8 cm
Merk KB
Algemeen
Type Insectenbestrijding
Gebruik
Dispenser type Spuitbus
Toepassingsmethode Direct
Binnen/buitengebruik Buiten
Technische kenmerken
Substantie Vloeistof
Accessoires
Reservevulling Nee
Milieu
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid!
Etiketinformatie
Gevaren­pictogrammen
Signaalwoord
Gevaren­aanduidingen EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voorzorgs­maatregelen P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P273: Voorkom lozing in het milieu.

Recent bekeken