Polyfilla buitenvuller poeder wit 1 kg

10.
49
Per kg € 10.49
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Reparatiemiddel, Vulmiddel
  • Toepassing: Pleisterwerk, Beton, Steen
  • Geschikt voor: Kleine gaten (2 mm -2 cm)
  • Toepassingsgebied: Buiten

De buitenvuller in de kleur wit (1 kilogram) van Polyfilla is geschikt voor het vullen van scheuren en gaten in cementwerk en baksteen. Het vulmiddel is geschikt voor gaten met een diepte tot 2 centimeter, krimpt niet én droogt snel.

Specificaties

Product
Productsoort Plamuren
Productnummer 277980
Hoogte product 14.5 cm
Lengte product 7.0 cm
Breedte product 11.0 cm
Merk Polyfilla
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Wit
Kleurfamilie Wit
Vorm Poeder
ROHS keurmerk Nee
Type Vulmiddel, Reparatiemiddel
Gebruik
Bestand tegen water Ja
Toepassing Steen, Beton, Pleisterwerk
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Geschikt voor Kleine gaten (2 mm -2 cm)
Droogtijd 30.0 uur
Toepassingsgebied Buiten
Kant-en-klaar Nee
Verwerkingstijd 30.0 min
Technische kenmerken
Overschilderbaar Ja
Overschilderbaar na 30.0 uur
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
GAMMA roerstaaf 5 stuks
€ 1.79
Reviews worden geladen

Recent bekeken