Rubson aquablock spray zwart 300 ml

€ 15.29
13.
00
Promo alleen vandaag nog geldig
Wat is je oppervlakte?
m2
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Basis:Watergedragen
  • Bescherming in jaren:5 jaar
  • Geschikt voor:Buitenmuren

Zoek je een beschermende en rubbercoating om lekken en scheuren mee te dichten? Dan heb je de Rubson AquaBlock spray nodig. Deze zwarte coating is eenvoudig aan te brengen, snel droog en al na 20-30 minuten kleefvrij. Na slechts 24 uur kun je de rubbercoating overschilderen in je gewenste kleur. Dankzij de perfecte dekking en corrosie- en vochtbestendigheid, is deze coating geschikt voor buitengebruik. Te gebruiken op materialen als: metaal, aluminium, PVC, beton, metselwerk, bitumen, vinyl, glasweefsel en vele soorten plastic. Kortom: het ideale product voor permanente waterafdichting.

Lees meer

Specificaties

Product
Productnummer 602897
Gewicht product 340 gr
Hoogte product 21.1 cm
Lengte product 5.7 cm
Breedte product 5.7 cm
Merk Rubson
Ecocheque Nee
Algemeen
Geurloos Nee
Materiaal van doeloppervlak Steen, Beton
Met oplosmiddel Nee
Type Impregneermiddel
Kleurfamilie Zwart
Gebruik
Droogtijd 24.0 uur
Geschikt voor Buitenmuren
Verwerkingsmethode Injectiekoker met toevoerslang
Technische kenmerken
Aantal lagen 2.0
Rendement per liter 1.7 m²/L
Rendement per verpakking 0.5 m²
Maximale verwerkingstemperatuur 32.0 °C
Minimale verwerkingstemperatuur 10.0 °C
Basis Watergedragen
Bescherming in jaren 5 jaar
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken