Rubson Liquid Rubber Plus zwart 20 L + 3 L

269.
00
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleurfamilie: Zwart
  • Geschikt voor: Plat dak
  • Aanbrengen met behulp van: Borstel

Rubson Liquid Rubber Plus in de kleur zwart (20 liter) is een elastische, waterwerende coating die verschillende ondergronden - zoals platte daken - langdurig beschermt tegen schade door water. De coating is oplosmiddelvrij, voorkomt lekken en scheuren. Ook toepasbaar op vochtige ondergronden. Ook verkrijgbaar in andere kleuren en hoeveelheden.

Specificaties

Product
Productsoort Rubson Liquid Rubber Plus Zwart +3 L gratis 23L
Productnummer 593179
Gewicht product 33350 gr
Hoogte product 37.0 cm
Lengte product 37.9 cm
Breedte product 37.9 cm
Merk Rubson
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleurfamilie Zwart
Type Dakcoating
Afwerking Gecoat
Gebruik
Aanbrengen met behulp van Borstel
Beoogd gebruik Goten
Technische kenmerken
Geschikt voor Plat dak
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken