Rubson vochtopnemer navulling tab lavendel 2 x 300 g

9.
29
Per kg € 15.48
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Vochtopnemer

Rubson maakt coatings, kitten en schuim onder hetzelfde mom: elk product overwint vocht! Afhankelijk van de functie, het materiaal en de ondergrond kies je voor een van de vele producten uit het ruime gamma. Rubson Vochtopnemer navulling lavendel is geschikt voor de design Rubson Vochtopnemer.

Specificaties

Product
Productsoort Vochtopnemer
Productnummer 392778
Gewicht product 600 gr
Hoogte product 10.8 cm
Lengte product 9.1 cm
Breedte product 9.3 cm
Type(nummer) Navulling 3-in-1 lavendel
Merk Rubson
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Tablet
Geparfumeerd Ja
Geur Lavendel
Gebruik
Toepassing Bestrijden van geur, Bestrijden van vocht
Toepassingsgebied Kelder, Zolder, Vochtige ruimtes
Technische kenmerken
Werkingsduur 6.0 m
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken