Solabiol Herbi-control spray 4 L

(1 klantreviews)
29.
99
Per Liter € 7.50
GRATIS THUISLEVERING VANAF €50
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

  Specificaties

  Product
  Productnummer 545371
  Merk Bayer
  Ecocheque Ja
  Algemeen
  Type Onkruidverdelger
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Waarschuwing
  EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

  Vaak samen gekocht

  Vaak samen gekocht
  product-cross-sell
  GAMMA drukspuit 3 L
  € 13.80
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken