Vapona raamstickers hoekjes anti-vliegen

6.
99
GRATIS THUISLEVERING VANAF €50
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Specificaties

  Product
  Productsoort Ant-vlieg Windowstickers
  Productnummer 548694
  Merk VAPONA
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Recupel Nee
  Bebat Nee
  Type Val - lijm
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen
  H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

  Vaak samen gekocht

  Vaak samen gekocht
  product-cross-sell
  GAMMA cement 25 kg
  € 4.99
  product-cross-sell
  GAMMA wit zand 25 kg
  € 1.99
  product-cross-sell
  Gardena kraanstuk 26,5 mm (G 3/4")
  € 2.63
  product-cross-sell
  GAMMA rivierzand 0/2 25 kg
  € 1.69
  product-cross-sell
  Gamma sierschors 60 L
  € 9.39
  product-cross-sell
  Gamma potgrond universeel 50 L
  € 6.69
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken