Weber reparatiebetonmortel 5 kg

(1 klantreviews)
20.
49
Aanbieding t/m 30-09-2021
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Materiaal: Droge mortel

De reparatieset voor beton van Weber bevat alles om bestaand beton, zowel binnen als buiten, te herstellen: beton reparatie (5 liter), handschoenen, een mengspindel en een troffel. Tip: Weber heeft verschillende sets voor verschillende klussen.

Specificaties

Product
Productsoort Reparatiepakket beton
Productnummer 508812
Gewicht product 5000 gr
Merk Weber Beamix
Ecocheque Nee
Algemeen
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
Type Reparatiemortel
Materiaal Droge mortel
Kleurfamilie Grijs
Gebruik
Vorstbestendig Ja
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Technische kenmerken
Verwerkingstijd 20.0 min
Droogtijd 24.0 uur
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken