Beamix cement 800 grijs 4 kg

(1 klantreviews)
6.
05
Per kg € 1.51
Promo geldig t/m 30-09-2021
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Soort cement: Portland cement
  • Verwerkingstijd: 2 min
  • Kleurfamilie: Grijs

Het cement (4 kilogram) van Beamix is geschikt als bindmiddel voor cementgebonden mortels. Het cement is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder grijs 800.

Specificaties

Product
Productsoort Cement
Productnummer 088410
Gewicht product 4000 gr
Type(nummer) 800
Merk Beamix
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Grijs
Kleurfamilie Grijs
Soort cement Portland cement
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
CE keurmerk Ja
Kant-en-klaar Nee
KOMO keurmerk Nee
Materiaal Cement
Type Cement
Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
Gebruik
Toepassingsgebied Binnen, Buiten
Beoogd gebruik Beton
Verwerkingstijd 2.0 min
Toepassing Egaliseren, Metselen
Droogtijd 24.0 uur
Technische kenmerken
Snelhardend Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken