Beamix metselspecie sterke hechting 309 25 kg

€ 6.59
5.
60
Per kg € 0.22
Promo alleen vandaag nog geldig
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

1 Pallet = 42 zakken

Beamix heeft alle producten om te tegelen, vloeren, voegen, … waaronder deze metselmortel (25 kilogram) met een sterke hechting. Geschikt voor bakstenen, betonstenen, binnenmetselwerk, …

Specificaties

Product
Productsoort Metselmortel universeel ECO
Productnummer 100130
Gewicht product 25000 gr
Type(nummer) null
Merk Beamix
Ecocheque Ja
Algemeen
Kleur Grijs
Kleurfamilie Grijs
Lijn Metselen en Voegen
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
CE keurmerk Ja
Declaration of performance Ja
KOMO keurmerk Ja
Sterkteklasse M5
Type Metselmortel
Materiaal van doeloppervlak Betonstenen, Kalkzandstenen, Bakstenen, Cellenbeton
Materiaal Cement
Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
Gebruik
Droogtijd 24.0 uur
Toepassingsgebied Buiten, Binnen
Verwerkingstijd 2.0 min
Beoogd gebruik Niet-dragend metselwerk, Dragend metselwerk
Technische kenmerken
Vuurbestendig Nee
Mengverhouding 2,9ltr/25kg
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
GAMMA rivierzand 0/2 25 kg
€ 1.44
product-cross-sell
GAMMA wit zand 25 kg
€ 1.69
product-cross-sell
Snelbouwsteen 29x9x14 cm
€ 0.67
product-cross-sell
Compaktuna 1 L super hechtend
€ 7.30
product-cross-sell
Baksteen 65 18x8,5x6,5 cm
€ 0.42
Reviews worden geladen

Recent bekeken