Dreft vaatwastabletten all-in-one 100+100 gratis

(4 klantreviews)
39.
99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Vorm: Tablet

Dreft vaatwastabletten all-in-one 100+100 gratis? Enkel bij GAMMA! De vaatwastabletten van Dreft doen wat ze beloven: je vuile borden, bekers en bestek reinigen tot er geen vuiltje meer aan de lucht, eh ... aan je servies hangt.  De actieve capsules zijn geschikt voor huishoudelijke vaatwasmachines en voorzien van ingebouwde glasbescherming, metaalglans, spoelglans- en zoutwerking. Elke all-in-one vaatwastablet van Dreft lost snel en volledig op, zodat je de tablet niet eens uit het zakkje hoeft te halen.

Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Vaatwasmiddelen
Productnummer 565325
Gewicht product 3580 gr
Hoogte product 25.8 cm
Lengte product 19.9 cm
Breedte product 26.5 cm
Type(nummer) Pak
Merk Dreft
Ecocheque Nee
Gebruik
Reservevulling Nee
Vorm Tablet
Geconcentreerd Ja
Soort vaatreiniging/verzorging Schoonmaak, Bescherming, Afspoelmiddel
Beoogd gebruik Glas, Universeel, Porselein
Algemeen
Type Vaatwasmiddel
Remaining
Substantie Tablet
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken