Forever aceton 1 l

4.
99
Per Liter € 4.99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Aceton

Forever maakt kwalitatieve reinigings- en verdunningsmiddelen waar je zo mee aan de slag kan, waaronder aceton. Gebruik aceton om lijm- en verfresten te verwijderen. Tip: gebruik (wegwerp) handschoenen om je handen te beschermen.

Specificaties

Product
Productsoort Aceton
Productnummer 141536
Gewicht product 810 gr
Hoogte product 23.5 cm
Lengte product 8.0 cm
Breedte product 8.0 cm
Merk Forever Products
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Afbijtmiddel, Verwijderproduct, Thinner
Gebruik
Binnen/buitengebruik Buiten
Materiaal van doeloppervlak Verf
Toepassing Verdunnen, Verwijderen, Afbijten
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Tec7 montage- en afdichtingskit wit 310 ml
€ 11.49
product-cross-sell
Tec7 Trans montage- en afdichtingskit transparant 310 ml
€ 11.59
product-cross-sell
Soudal schilderskit wit 300 ml
€ 4.29
product-cross-sell
Tec7 montage- en afdichtingskit zwart 310 ml
€ 11.49
product-cross-sell
Forever white spirit reukarm 5 l
€ 15.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken