Knauf metselspecie zonder kalk 5 kg

3.
49
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De metselspecie zonder kalk in de kleur grijs (5 kilogram) van Knauf is een mengsel van zand, Portlandcement en toeslagstoffen voor metselwerk waar hoge eisen aan gesteld worden, zoals funderingen en natte ruimtes.

  Specificaties

  Product
  Productnummer 346509
  Gewicht product 5000 gr
  Hoogte product 7.5 cm
  Lengte product 30.0 cm
  Breedte product 16.0 cm
  Merk Knauf
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Kleur Grijs
  Kleurfamilie Grijs
  CE keurmerk Ja
  Declaration of performance Ja
  Sterkteklasse 8N/mm²
  Type Metselmortel
  Materiaal van doeloppervlak Betonstenen, Snelbouwblokken, Bakstenen, Metselwerk
  Materiaal Zand, Cement
  Gebruik
  Droogtijd 24.0 uur
  Beoogd gebruik Niet-dragend metselwerk, Dragend metselwerk
  Toepassingsgebied Binnen, Buiten
  Verwerkingstijd 120.0 min
  Technische kenmerken
  Vuurbestendig Nee
  Mengverhouding 0,125 l/kg
  Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
  Maximale verwerkingstemperatuur 30.0 °C
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen
  H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken