stappenplan

Hoe maak ik zelf een elektriciteitsplan?

Voor je elektriciteit gaat leggen moet je een elektriciteitsplan maken dat bestaat uit een ééndraadchema en een situatieschema. Dit schema moet verplicht aanwezig zijn bij de keuring.

Wat is een elektriciteitsplan?

Een elektriciteitsplan bestaat uit twee schema’s, een ééndraadchema en een situatieschema. Samen geven de schema’s een duidelijk overzicht van de hele elektrische installatie in een woning. Waarom moet je een elektriciteitsplan maken? Wanneer je elektriciteit gaat leggen in je woning is het belangrijk om daarvoor eerst een elektriciteitsplan te maken:

  • Een elektriciteitsplan is een handig hulpmiddel bij de werken die je wilt uitvoeren, omdat het je verplicht om goed te overwegen wat je wil doen en hoe je het wil uitvoeren.
  • Een elektriciteitsplan moet ook verplicht aanwezig zijn bij de keuring van de installatie.

Goed om weten: Elke nieuwe elektrische installatie of elke belangrijke wijziging aan een bestaande installatie moet steeds gecontroleerd worden door een erkend controleorganisme. Een elektriciteitsplan is daarbij verplicht. Meer over zo’n keuring vind je bij ons hoofdstuk over keuring elektriciteit.

Hoe maak je een elektriciteitsplan?

Een elektriciteitsplan bestaat uit een ééndraadchema en een situatieschema. Het situatieschema en eendraadschema hoeven niet noodzakelijk met de computer gemaakt te worden. Het belangrijkste voor de keuring is dat ze juist zijn. Je kan ze dus gerust met een balpen op papier maken, maar kijk zeker na of je niets vergeten bent.

Op elk schema moeten duidelijk de naam, adres van de installatie, de datum en de handtekening van de installateur/uitvoerder, de eigenaar van de woning en de inspecteur van het erkend organisme staan.

Zorg er ook voor dat elk document in drievoud aanwezig is tijdens de keuring: een exemplaar voor de installateur, één voor de eigenaar en één voor de inspecteur van het erkend organisme.

Eendraadsschema

Een ééndraadschema is een schematische weergave van alle leidingen, kabels en elementen van de elektrische installatie door middel van specifieke symbolen.

Situatieschema

Het situatieschema is een grondplan van de woning dat door middel van symbolen de plaats aanduidt van de verschillende elementen van het ééndraadschema.

Symbolen elektriciteit

Voor het maken en aflezen van een elektriciteitsplan is het handig dat je de verschillende elektrische symbolen ken herkennen en gebruiken.

Elektrische symbolen

Meer klusadvies

Tutorial - Elektra - Hoe maak ik een situatieschema van de elektrische installatie?  - Thumbnail
Hoe maak ik een situatieschema van de elektrische installatie? stappenplan
Tutorial - Elektra - Wat betekenen de verschillende elektriciteit symbolen? - Thumbnail
Wat betekenen de verschillende elektriciteit symbolen? stappenplan
Tutorial - Elektra - Hoe teken ik zelf een eendraadsschema? - Thumbnail
Hoe teken ik zelf een eendraadsschema? stappenplan
Dit stappenplan komt voor in