Knauf metselspecie 25 kg

6.
59
Per kg € 0.26
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

1 Pallet = 48 zakken

Een muurtje bouwen? Haal de metselspecie (25 kilogram) van Knauf in huis. De metselspecie is makkelijk in gebruik, duurzaam en bevat geen kalk.

Specificaties

Product
Productnummer 346568
Gewicht product 25000 gr
Hoogte product 10.0 cm
Lengte product 50.0 cm
Breedte product 26.0 cm
Merk Knauf
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Grijs
Kleurfamilie Grijs
CE keurmerk Ja
Declaration of performance Ja
Sterkteklasse 8N/mm²
Type Metselmortel
Materiaal van doeloppervlak Bakstenen, Betonstenen, Snelbouwblokken
Materiaal Zand, Cement
Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
Gebruik
Droogtijd 24.0 uur
Verwerkingstijd 120.0 min
Beoogd gebruik Dragend metselwerk, Niet-dragend metselwerk
Toepassingsgebied Binnen, Buiten
Technische kenmerken
Vuurbestendig Nee
Mengverhouding 0,125l/kg
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 30.0 °C
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
GAMMA rivierzand 0/2 25 kg
€ 1.69
product-cross-sell
Snelbouwsteen 29x9x14 cm
€ 0.79
product-cross-sell
Compaktuna 1 L super hechtend
€ 8.59
product-cross-sell
Baksteen rijnvorm 18x8,5x5 cm
€ 0.49
product-cross-sell
Knauf betonmortel 25 kg
€ 6.59
Reviews worden geladen

Recent bekeken