Weber egalisatie vezelversterkt 20 kg

(1 klantreviews)
31.
29
Aanbieding t/m 30-09-2021
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

1 Pallet = 12 zakken

Het versterkte egalisatiecement van Weber is ideaal om oude (houten) vloeren te renoveren. De extra vezels in het cement maken 't resistenter.

Specificaties

Product
Productnummer 555415
Gewicht product 20000 gr
Merk Weber Beamix
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Egalisatiemortel
Kleurfamilie Grijs
Minimale dikte per laag 5.0 mm
Maximale dikte per laag 50.0 mm
Gebruik
Verwerkingstijd 20.0 min
Beloopbaar na 4.0 uur
Definitief belastbaar na 21.0 dagen
Geschikt voor vloerverwarming Ja
Binnen/buitengebruik Binnen
Technische kenmerken
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
CE keurmerk Ja
Declaration of performance Ja
KOMO keurmerk Nee
Sterkteklasse Druksterkte: > 20 N/mm2 (CT-C20-F6, polymeergemodificeerd, vezelversterkt)
Snelhardend Nee
Vorstbestendig Nee
Lichtgewicht Nee
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0
Vezelversterkt Ja
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken