Weber egalisatie zichtvloer 20 kg

32.
99
Per kg € 1.65
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

1 Pallet = 12 zakken

Maak een zichtvloer met dit cementgrijze egalisatiecement van Weber en werk af met Weberlevel coat voor een feilloos eindresultaat.

Specificaties

Product
Productnummer 555416
Gewicht product 20000 gr
Merk Weber Beamix
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleurfamilie Grijs
Type Egalisatiemortel
Minimale dikte per laag 4.0 mm
Maximale dikte per laag 30.0 mm
Gebruik
Binnen/buitengebruik Binnen
Verwerkingstijd 15.0 min
Beloopbaar na 4.0 uur
Definitief belastbaar na 14.0 dagen
Geschikt voor vloerverwarming Ja
Bewaarinstructies 12 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.
Technische kenmerken
ATG keurmerk Nee
BENOR keurmerk Nee
Snelhardend Nee
Lichtgewicht Nee
CE keurmerk Ja
Declaration of performance Ja
KOMO keurmerk Nee
Sterkteklasse CT-C30-F7
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0
Vorstbestendig Nee
Vezelversterkt Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken