Veelgestelde isolatie vragen

Veelgestelde isolatievragen

Hoe dik moet ik isoleren? Kom ik in aanmerking voor een isolatiepremie of renovatiepremie? Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor isolatie? Wij hebben de meest voorkomende isolatievragen voor je opgezocht en geven je het antwoord.

1. Wat is een onderdak?

Het onderdak is een beschermlaag tussen je dakpannen en de isolatie. Het beschermt de isolatie tegen inwaaiend vocht, sneeuw, stof en wind.

2. Wat is een E-peil?

Het E-peil drukt de globale energieprestatie uit van een nieuwbouwwoning. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie een woning nodig heeft voor ruimteverwarming, de productie van sanitair warm water, elektriciteit

3. Wat is de lambda-waarde?

In welke mate een isolatiemateriaal thermisch isoleert, wordt uitgedrukt door de lambda-waarde. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de geleiding. Isolatiematerialen hebben dus typisch een lage lambda-waarde. Want hoe minder het geleidt, hoe beter het isoleert. En het gaat echt om punten na de komma!

4. Mag ik mijn dak bijkomend isoleren?

Als onderdak en isolatiewol nog in goede staat zijn: zeker en vast! Verwijder wel eerst het dampscherm of doorprik het. Die doorprikkingen volstaan om het weinige vocht te laten emigreren.

5. Wat is een U-waarde?

De U-waarde van een constructieonderdeel geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat langs een constructieonderdeel bij een temperatuurverschil van 1°C tussen binnen en buiten. Korter: hoeveel warmte gaat er bijvoorbeeld langs je beglazing verloren als het binnen 20°C en buiten 19°C is.

6. Wat is een K-peil?

Het K-peil is het globaal isolatiepeil van je woning. Het gaat om de volledige isolatieschil: buitenmuren, vloeren, dak, vensters … en niet om de afzonderlijke constructiedelen.

7. Wat is het EPB?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Dit is een pakket aan wetten die eisen oplegt aan woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend. Lees: nieuwbouw en ingrijpende renovaties. Deze eisen hebben betrekking op isolatie, maar evengoed op technieken, energie en ventilatie.

8. Krijg ik premies als ik isoleer?

Bij nieuwbouw niet, bij renovaties wel. Surf naar www.livios.be/premielinker, geef je postcode in en je krijgt een overzicht van alle premies waar jij recht op hebt.

9. Wat is een EPC?

Een EPC of EnergiePrestatieCertificaat geeft met een getal weer hoe energiezuinig een woning is. Hoe lager de score, hoe energiezuiniger. Het resultaat is aangeduid op een kleurenbalk: groen is energiezuinig en rood energieverslindend.

10. Wat is een goede EPC-score?

Een zo laag mogelijke. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger de woning is. Veel hangt natuurlijk af van het bouwjaar. Oude huizen scoren gemiddeld slechter omdat ze bv. geen geïsoleerde spouwmuren hebben. Om je een idee te geven: een woning van voor 1970 klokt gemiddeld af op 551. Een huis van na 2005 scoort 194.

11. Wat is een dampscherm?

Een dampscherm beschermt isolatie tegen vocht uit je woning. Denk aan waterdamp die je als bewoner produceert door te ademen, douchen, poetsen of van was die hangt te drogen.

12. Wat is het verschil tussen een onderdak en een dampscherm?

Een onderdak zit net onder je dakbedekking en beschermt je isolatie tegen weersinvloeden. Het heeft een dampopen structuur. Een dampscherm is dampdicht en komt aan de ‘warme’ zijde onder je isolatie.

13. Wat is een goede lambda-waarde?

Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter een materiaal isoleert. Kurk klokt bijvoorbeeld af op 0,040. PUR op 0,025. Met PUR heb je dus minder centimeters isolatie nodig om hetzelfde resultaat te boeken als met kurk.

14. Wat is de eerste stap in een energiezuinige renovatie?

De eerste stap is om de energievraag in te dijken. De gouden regel om warmteverliezen in te dijken is isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Begin bij je dak. Richt daarna je aandacht op je muren en buitenschrijnwerk. Opgelet: een doorgedreven isolatie zonder aangepaste ventilatie lijdt tot condensatie, schimmel, bouwschade en een ongezond binnenklimaat. Zorg er dus voor dat je woning goed verlucht wordt en denk ook aan ventilatie wanneer je je woning isoleert.

15. Wat is een groenestroomcertificaat?

Een groenestroomcertificaat toont aan dat een bepaalde installatie een hoeveelheid elektriciteit opwekt uit een hernieuwbare energiebron. Concreet: hoeveel energie hebben PV-panelen uit de zon gehaald? De netbeheerder koopt die certificaten op.

16. Wat is de R-waarde?

De R-waarde duidt de isolatiewaarde of warmteweerstand van een materiaal aan. Die weerstand hangt af van twee factoren: de dikte van het isolatiemateriaal (in meter) en de lambda-waarde. R is namelijk de dikte gedeeld door lambda, of R = d / lambda.

17. Welke isolatiepremies bestaan er?

Verschillende isolatieklussen komen in aanmerking, elk tot een bepaald maximumbedrag. Jij als verbouwer moet één of meerdere facturen kunnen voorleggen. De overheid neemt dan een bepaald percentage voor zijn rekening. Check www.livios.be/premielinker.

18. Hoe weet ik wie mijn netbeheerder is?

Makkelijk! Geef je postcode in op de website van VREG.