Compo Netosol Green Herbistop super alle oppervlakken 5 L

€ 51.99
44.
19
Promo alleen vandaag nog geldig
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Herbistop Super

Compo Netosol Green Herbistop super alle oppervlakken (5 liter) is een geconcentreerde onkruidbestrijder, die al na 3 uur onkruid op alle oppervlakken verwijdert. Goed om te weten: Compo Netosol Green Herbistop super bevat werkzame stoffen die van nature aanwezig zijn in de natuur. Ook verkrijgbaar voor het bestrijden van onkruid en mos op andere oppervlakken. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Specificaties

Product
Productsoort Herbistop Super
Productnummer 609366
Gewicht product 5250 gr
Hoogte product 28.5 cm
Lengte product 13.4 cm
Breedte product 18.7 cm
Merk COMPO
Ecocheque Ja
Algemeen
ROHS keurmerk Nee
Type Onkruidverdelger
Gebruik
Concentraat/kant & klaar Concentraat
Technische kenmerken
Samenstelling Natuurlijk
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Gardena drukspuit 5 L
€ 21.24
product-cross-sell
GAMMA drukspuit 5 L
€ 20.36
Reviews worden geladen

Recent bekeken