Solabiol Flitser Pro concentraat 1,02 L

19.
99
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Flitser Pro

Solabiol Flitser Pro is een concentraat om onkruid op je pad en terras te bestrijden. De geconcentreerde onkruidbestrijder biedt al resultaat na 3 uur en is geschikt voor 2 bestrijdingsbeurten. Goed om te weten: de onkruidbestrijder is 100% natuurlijk. Ook verkrijgbaar als spray.

Specificaties

Product
Productsoort Flitser Pro
Productnummer 609371
Gewicht product 1100 gr
Hoogte product 22.4 cm
Lengte product 5.5 cm
Breedte product 12.0 cm
Merk Solabiol
Ecocheque Nee
Algemeen
ROHS keurmerk Nee
Type Onkruidverdelger
Gebruik
Beoogd gebruik Pad/patio
Concentraat/kant & klaar Concentraat
Technische kenmerken
Samenstelling Natuurlijk
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken