Aquaplan Dak-alu anti-UV coating waterdicht 4 l

€ 73.85
55.
39
Per Liter € 13.85
Aanbieding t/m 02-02-2021
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleurfamilie: Grijs
  • Materiaal: Bitumen
  • Geschikt voor: Plat dak
  • Aanbrengen met behulp van: Borstel

Dak-Alu (4 liter) van Aquaplan is een weerkaatsende soepele aluminiumkleurige renovatielaag voor de bescherming en waterdichting van bitumineuze daken en goten. Dak-Alu herstelt, dicht, voedt en onderhoudt je bestaande dakbedekking, zodat vervroegde veroudering wordt tegengegaan. Daarnaast verlaagt Dak-Alu de temperatuur van je dak, waardoor het binnenshuis ook langer koel blijft.

Specificaties

Product
Productsoort Dak-Alu
Productnummer 119368
Gewicht product 3720 gr
Hoogte product 22.0 cm
Lengte product 18.0 cm
Breedte product 18.0 cm
Type(nummer) null
Merk Aquaplan
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleurfamilie Grijs
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
Type Dakbescherming
Materiaal Bitumen
Gebruik
Aanbrengen met behulp van Borstel
Beoogd gebruik Bitumen, Metaal, Goten
Technische kenmerken
Geschikt voor Plat dak
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P241: Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken