Compo vliegenstrips 6 stuks

7.
49
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Wees voorzichtig met het gebruik van biocides. Lees voor elk gebruik steeds het etiket alsook de productgegevens.

Zeg vliegen vaarwel met de reukloze en onzichtbare vliegenstrips van Compo. De strips (2 x 6 stuks) lokken de vliegen, maar ze blijven niet kleven aan de strips zodat ze onzichtbaar blijven. Geschikt voor alle woonruimtes. Werkt ongeveer vier maanden. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Specificaties

Product
Productsoort Vliegenstrip
Productnummer 339370
Gewicht product 50 gr
Hoogte product 4 mm
Lengte product 22.3 cm
Breedte product 12.0 cm
Merk COMPO
Ecocheque Nee
Algemeen
Recupel Nee
Type Val - lijm
Bebat Nee
Gebruik
Herbruikbaar Nee
Toepassing Bestrijden van vliegen
Wegwerpartikel Ja
Beoogd gebruik Vliegende insecten
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Technische kenmerken
Automatische reset Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken