HG nicotine-, roet- en vetverwijderaar 1 l

(4 klantreviews)
7.
99
Per Liter € 7.99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  HG interieur hagesan rood is een professionele nicotine-, roet- en vetverwijderaar. Deze reukloze reinigingsvloeistof krast niet en is daarom 100% veilig te gebruiken voor het schoonmaken van lak, verfwerk, vinyl, afwasbaar behang en kunststof. Breng de vloeistof verdund aan, laat kort inwerken en neem af met water.

  Specificaties

  Product
  Productnummer 371243
  Gewicht product 1120 gr
  Hoogte product 20.3 cm
  Lengte product 7.8 cm
  Breedte product 9.5 cm
  Merk HG
  Ecocheque Nee
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken