Martens PVC lijm 250 ml

9.
79
Per liter € 39.16
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Materiaal van doeloppervlak:PVC
  • Vullend vermogen:Hoog
  • Oplossend vermogen:Medium

De super pvc-lijm (250 ml) van Martens is geschikt om een watervaste verbinding te maken tussen je pvc-afvoerleiding en andere bijhorende onderdelen of hulpstukken uit pvc. De lijm is niet alleen watervast, maar ook gebruiksvriendelijk en snel uithardend.

Specificaties

Product
Productnummer 316301
Merk Martens
Ecocheque Nee
Algemeen
Vorm Vloeistof
Kant-en-klaar Ja
Type PVC lijm
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak PVC
Temperatuurbestendigheid 60.0 °C
Toepassingsgebied Vochtige ruimtes, Buiten, Binnen
UV-bestendig Nee
Voorbereiding Ja
Waterbestendig Ja
Technische kenmerken
Dichtheid 0.92 g/ml
Elastisch Nee
Oplossend vermogen Medium
Viscositeit 8000.0 mPa*s
Vullend vermogen Hoog
Flexibel Nee
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken