Petroleum Tosaïne Plus 20 L

(1 klantreviews)
35.
99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Geurloze petroleum voor verplaatsbare kachels? Gevonden! Deze petroleum plus (20 liter) van Tosaïne is van een superieure kwaliteit, waardoor je een uitzonderlijk hoog rendement uit de brandstof voor petroleumkachels haalt. Goed, hé? Laat die winterprik dus maar komen!

  Specificaties

  Product
  Productnummer 505162
  Merk Geen
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Type Petroleum
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P331: GEEN braken opwekken. P405: Achter slot bewaren.

  Vaak samen gekocht

  Vaak samen gekocht
  product-cross-sell
  Wiekkachel Ruby KSP 229
  € 54.99
  product-cross-sell
  Wiekkachel Corona RX 2485
  € 139.00
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken