Protecton ruitenontdooier 400 ml

3.
49
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Specificaties

  Product
  Productsoort Protecton Ruitenontdooier 400ml
  Productnummer 607521
  Merk Protecton
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Geschikt voor eenmalig gebruik Nee
  Type Ruitenontdooier
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
  Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken