Soudal allesdichter voegkit transparant 300 ml

9.
49
Per Liter € 30.61
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassing: Afdichten
  • Binnen/buitengebruik: Binnen, Buiten
  • Materiaal van doeloppervlak: Scheuren

Soudal heeft afdichtingskitten en voegkitten voor elke klus in huis, zodat jij jouw huis kan perfectioneren. Gebruik Soudal Allesdichter op basis van polyacrylaat om ... alles te dichten. Deze transparante en overschilderbare allesdichter is geschikt voor alle ondergronden en materialen. Ook perfect te gebruiken in een natte omgeving. Zélfs onder water doet de allesdichter z’n werk.

Specificaties

Product
Productsoort Allesdichter
Productnummer 153435
Gewicht product 285 gr
Hoogte product 23.5 cm
Lengte product 5.0 cm
Breedte product 5.0 cm
Merk Soudal
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Transparant
Kleurfamilie Transparant
Soort afdichtingsproduct Dichtingsproduct op basis van water
Geurloos Ja
Kant-en-klaar Ja
Met oplosmiddel Nee
Zuurvrij Ja
Type Overige kit
Materiaal Kunststof
Soort materiaal Synthetische vezel
Gebruik
Voorbereiding Ondergrond stof- en vetvrij maken.
Maximale verwerkingstemperatuur 30.0 °C
Overschilderbaar Nee
Poreuze ondergrond vereist Nee
Minimale temperatuurbestendigheid -20.0 °C
Maximale temperatuurbestendigheid 90.0 °C
Waterbestendig Ja
Materiaal van doeloppervlak Scheuren
Huidvormingstijd 10.0 min
UV bestendig Ja
Toepassing Afdichten
Vochtbestendig Ja
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Technische kenmerken
Rek bij breuk 1.0 %
Kleurvast Ja
Vullend vermogen Ja
Blijvend elastisch Nee
Doorharding 2.0 mm/24uur
Oplossend vermogen Laag
Schimmelwerend Nee
Dichtheid 1.3 g/ml
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Tec7 montage- en afdichtingskit wit 310 ml
€ 11.49
product-cross-sell
Tec7 Trans montage- en afdichtingskit transparant 310 ml
€ 11.59
product-cross-sell
Soudal schilderskit wit 300 ml
€ 4.29
product-cross-sell
Soudal professioneel kitpistool
€ 21.79
product-cross-sell
Handson kitpistool zwart
€ 9.99
product-cross-sell
Rubson Super kitpistool
€ 10.79
Reviews worden geladen

Recent bekeken