HG professionele ontstopper 250 ml

(1 klantreviews)
€ 15.95
10.
37
Per Liter € 41.48
Aanbieding t/m 10-06-2021
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassingsgebied: Keuken
  • Vorm: Vloeistof

HG doet wat het belooft. En maar goed ook, want het Zweedse merk heeft voor elke huishoudelijke klus een ander product in huis. Een van die producten is deze professionele ontstopper die ontstoppingen binnen de 10 minuten oplost … Ideaal voor klussers met weinig tijd of geduld.

Specificaties

Product
Productnummer 511512
Merk HG
Ecocheque Nee
Algemeen
Vorm Vloeistof
Type Ontstopper
Gebruik
Klaar voor gebruik Ja
Toepassingsgebied Keuken
Technische kenmerken
Substantie Vloeistof
Remaining
Product bevat houdbaarheid Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken